IKV 16511010

6720 Szeged, Vár u. 4-6. 2/10.

 

I.) Érvényesen pályázhat minden nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, aki valamint a vele jogszerűen együttköltöző személy/személyek Szegeden önkormányzati bérlakással – ide nem értve a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést – nem rendelkezik. Továbbá akinek a szegedi önkormányzati bérlakásra vonatkozó szerződése nem a bérbeadó általi felmondással szűnt meg, illetve önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján nem került kiköltöztetésre, és az Önkormányzat és a vagyonhasznosító, illetve a közüzemi szolgáltatók felé nem áll fenn tartozása, díjhátraléka, behajthatatlan lejárt tartozással nem rendelkezik.

A pályázónak legalább 37.050,- Ft egy főre jutó havi nettó jövedelemmel kell rendelkezni, melyet a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolással szükséges igazolni. Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

II. A pályázó a pályázat benyújtásával köteles a pályázati díj összegét megfizetni. A lakás pályázati díja a pályázó a bérbeadó által meghatározott helyreállítási, korszerűsítési munkálatok során meghatározott költség 20%-nak megfelelő összeg. A pályázati díj összege a nem nyertes pályázóknak a pályázati tárgyalást követő tíz munkanapon belül visszautalásra kerül, a nyertes pályázó esetében pedig a szerződéskötést követően szerződési biztosítékként szolgál a külön megállapodásban rögzített helyreállítási munkák elvégzése során okozott esetleges károk megtérítésére.

Egy pályázó több lakásra is pályázhat, de csak az elsőnek megnyert lakásra köthet bérleti szerződést, a többi lakás tekintetében a pályázata a pályázati eljárásból kizárásra kerül, így a többi lakásra vonatkozó pályázata során befizetett pályázati díj a pályázati tárgyalást követő tíz munkanapon belül a pályázó részére visszautalásra kerül.

A pályázat nyertese az, akinek a pályázata érvényes és - legfeljebb a 11/2022. (V.9) számú önkormányzati rendelet alapján a pályázati kiírásban rögzített maximális mértékű - legmagasabb összegű költségelvű lakbér megfizetésére tesz ajánlatot. A pályázók azonos mértékű költségelvű lakbérre vonatkozó ajánlata esetén az a nyertes pályázó, aki több hónapra előre vállalja a havi lakbér megfizetését. Amennyiben ez alapján a nyertes személye nem választható ki, sorsolás tartandó.

A költségelvű pályázat során bérbe adott lakás bérlője a pályázat során megajánlott mértékű – minimum a pályázati kiírásban alaplakbérként, de legfeljebb maximális lakbérként meghatározott összegű – költségelvű lakbért köteles fizetni.

A nyertes pályázóval egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés kerül megkötésre, mely időtartam alatt a bérlő köteles legalább a pályázati kiírás és pályázati anyag mellékletét képező költségvetés szerinti munkákat elvégezni a felek között létrejövő külön megállapodás alapján.

A helyreállítási munkák befejezését követően, amennyiben a bérlő a külön megállapodásban foglaltak alapján a helyreállítási munkákat elvégezte, valamint a munkálatok elvégzését a bérbeadó leigazolta, és a bérlőnek bérleti díj, illetve közüzemi díjtartozása nincs, abban az esetben a bérlővel megkötött egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamra történő módosítására kerül sor és a szerződési biztosíték összege a bérlőnek visszajár.

III.) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5.000 Ft/db ellenében 2022. december 14. napjától 2023. január 27. napján 12.00 óráig lehet megvásárolni, továbbá a pályázatot 2022. február 03. napján 12.00 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A részletes pályázati kiírás letölthető PDF formátumban.

Település: 
Szeged
Komfortfokozat: 
Komfortos
Ingatlan típus: 
Lakás
Szobák száma: 
2
Alapterület: 
86 m2
Ingatlan állapot: 
Felújításra szorul

Pályáztatás önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására

Az ingatlan bérbevételére pályázati eljárás keretében nyílik lehetőség. A pályázati eljárás részletes feltételeiről a 06-62/563-122 telefonszámon, valamint a https://www.ikv.hu/node/688 honlapon tájékozódhat.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5000,- Ft/db ellenében 2022. december 14. 08:00 -tól 2023. január 27. 12:00 -ig lehet megvásárolni az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

Az ingatlan megtekinthető: 2022. december 13. 09:20 - 2022. december 13. 09:40

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: 2023. február 3. 12:00

A pályázati tárgyalás helye és ideje:

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti irodaházának I. emeleti tárgyalóterme
2023. február 14. 11:00

Érdeklődés

IKV Zrt.
6722 Szeged, Dáni utca 14-16.
Telefonszám
+36-62/563-122
E-mail
szegedingatlanok@ikv.hu

Hasonló ingatlanok

42 m2

6721 Szeged, Tisza L. krt...

110 m2

Szeged Deák Ferenc utca 28...

162 687 Ft/hó
69 m2

6720 Szeged, Dugonics tér...

25 m2

6720 Szeged, Széchenyi tér...

40 m2

6721 Szeged, Párizsi krt....

53 m2

6720 Szeged, Horváth M. u...