Móra u. 14. fszt. 1.

Szeged, Móra utca 14. fszt. 1.

Az IKV Zrt. Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet a tulajdonában álló, üres lakás bérbeadására.

Az ingatlan Szeged belvárosában helyezkedik el. A városrész kimagasló infrastrukturális ellátottságban részesül, iskolák, óvoda, szolgáltatók, közhivatalok tágabb közelében megtalálhatók. Kiváló a tömegközlekedése.

A lakás a Szeged, Móra u. 14. fszt. 1. szám alatt található, 2 szoba, komfortos, 61 m2-es.

A lakás lakberendezési tárgyakkal, bútorokkal felszerelt állapotban kerül bérbeadásra. A lakáshoz tartozik egy, az udvarban található fedetlen gépkocsibeálló.

A pályázat célja határozatlan idejű lakásbérleti szerződés megkötése, bérleti díjra történő licitálással.

A bérleti díj nem tartalmazza a lakás használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket (gáz, villany, víz- és csatornahasználat, a társasház felé fizetendő üzemeltetési költség).

Pályázatot nyújthat be az a nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult.

Amennyiben a pályázó önkormányzati lakással rendelkezik, abban az esetben pályázhat, amennyiben bérleti jogviszonya nem áll felmondás alatt, továbbá az önkormányzati lakás kapcsán nem áll fenn közüzemi díjhátraléka és lakbérhátraléka, melyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni köteles.

Amennyiben a pályázó vagy a vele együttköltöző személy  rendelkezik önkormányzati tulajdonban álló lakással vállalnia kell, hogy a megpályázott lakás bérleti szerződésének hatályba lépésétől számított 30 napon belül az önkormányzati tulajdonban álló lakást helyreállított állapotban a bérbeadónak visszaadja. A lakás visszaadási kötelezettség nem terheli azt a bérlőt, akinek piaci viszonyok alapján történő pályázat, valamint a költségelven - térítési díj megfizetésével – történő pályázat jogcímen került bérbeadásra a lakás.

Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

A pályázónak jövedelemmel kell rendelkeznie, legalább a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban, melyet a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolni kell Társaságunk felé.

A pályáztatás bérleti díj megfizetésére történik. Az induló bérleti díj összege a tárgyi lakás vonatkozásában 90.000,- Ft, melyet a tárgyalás során alkalmanként 10.000,- Ft összeggel vagy annak egész számú többszörösével lehet emelni.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időszakban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutató és a pályázati tárgyalás során maszk viselése kötelező!

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5000,- Ft/db ellenében 2021. február 25. napjától 2021. március 10. napján 15.00 óráig lehet megvásárolni az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

A lakás megtekintésére 2021. február 25. napjától 2021. március 05. napján 12.00 óráig terjedő időszakban a 06-62/563-167 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: 2021. március 16. napján 15.30 óráig

A pályázati tárgyalás és eredményhirdetés 2021. március 18. napján 10.00 órakor lesz az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. épületében (Szeged, Dáni u. 14-16.).

 

 

Bérleti díj: 
90 000 Ft/hó
Település: 
Szeged
Komfortfokozat: 
Komfortos
Ingatlan típus: 
Lakás
Szobák száma: 
2
Alapterület: 
61 m2

Pályáztatás önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására

Az ingatlan bérbevételére pályázati eljárás keretében nyílik lehetőség. A pályázati eljárás részletes feltételeiről a 06-62/563-122 telefonszámon, valamint a https://www.ikv.hu/node/499 honlapon tájékozódhat.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5000,- Ft/db ellenében 2021. február 25. 08:00 -tól 2021. március 10. 15:00 -ig lehet megvásárolni az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

Az ingatlan megtekinthető: 2021. február 25. 08:00 - 2021. március 5. 12:00

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: 2021. március 16. 15:30

A pályázati tárgyalás helye és ideje:

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének I. emeleti tárgyalóterme
2021. március 18. 10:00

Érdeklődés

IKV Zrt.
6722 Szeged, Dáni utca 14-16.
Telefonszám
+36-62/563-122
E-mail
szegedingatlanok@ikv.hu

Hasonló ingatlanok

86 m2

6720 Szeged, Vár u. 6. 2/3...

65 102 Ft/hó
32 m2

6725 Szeged, Rákóczi u. 34...

8 100 000 Ft
149 m2

6720 Szeged, Stefánia 1. 2...

129 630 Ft/hó
53 m2

6720 Szeged, Horváth M. u...

40 121 Ft/hó
35 m2

6721 Szeged, Szűcs u. 5....

11 200 000 Ft
22 m2

6721 Szeged, Bocskai u. 1/...

6 400 000 Ft