Móra u. 14. fszt. 1.

Szeged, Móra utca 14. fszt. 1.

Az IKV Zrt. Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet a tulajdonában álló, üres lakás bérbeadására.

Az ingatlan Szeged belvárosában helyezkedik el. A városrész kimagasló infrastrukturális ellátottságban részesül, iskolák, óvoda, szolgáltatók, közhivatalok tágabb közelében megtalálhatók. Kiváló a tömegközlekedése.

A lakás a Szeged, Móra u. 14. fszt. 1. szám alatt található, 2 szoba, komfortos, 61 m2-es.

A lakás lakberendezési tárgyakkal, bútorokkal felszerelt állapotban kerül bérbeadásra. A lakáshoz tartozik egy, az udvarban található fedetlen gépkocsibeálló.

A pályázat célja határozatlan idejű lakásbérleti szerződés megkötése, bérleti díjra történő licitálással.

A bérleti díj nem tartalmazza a lakás használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket (gáz, villany, víz- és csatornahasználat, a társasház felé fizetendő üzemeltetési költség).

Pályázatot nyújthat be az a nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult.

Amennyiben a pályázó önkormányzati lakással rendelkezik, abban az esetben pályázhat, amennyiben bérleti jogviszonya nem áll felmondás alatt, továbbá az önkormányzati lakás kapcsán nem áll fenn közüzemi díjhátraléka és lakbérhátraléka, melyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni köteles.

Amennyiben a pályázó vagy a vele együttköltöző személy  rendelkezik önkormányzati tulajdonban álló lakással vállalnia kell, hogy a megpályázott lakás bérleti szerződésének hatályba lépésétől számított 30 napon belül az önkormányzati tulajdonban álló lakást helyreállított állapotban a bérbeadónak visszaadja. A lakás visszaadási kötelezettség nem terheli azt a bérlőt, akinek piaci viszonyok alapján történő pályázat, valamint a költségelven - térítési díj megfizetésével – történő pályázat jogcímen került bérbeadásra a lakás.

Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

A pályázónak jövedelemmel kell rendelkeznie, legalább a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban, melyet a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolni kell Társaságunk felé.

A pályáztatás bérleti díj megfizetésére történik. Az induló bérleti díj összege a tárgyi lakás vonatkozásában 100.000,- Ft, melyet a tárgyalás során alkalmanként 20.000,- Ft összeggel vagy annak egész számú többszörösével lehet emelni.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutató és a pályázati tárgyalás során maszk vagy szájat eltakaró kendő viselése kötelező!

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5000,- Ft/db ellenében 2020. szeptember 24. 08:00 -tól 2020. október 2. 13:00 -ig lehet megvásárolni az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

Az ingatlan megtekinthető: 2020. szeptember 23. 08:00 - 2020. szeptember 23. 08:30

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: 2020. október 9. 13:00

A pályázati tárgyalás helye és ideje:

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének fszt. 2. tárgyalóterme, 2020. október 15. 09:00

 

Bérleti díj: 
100 000 Ft/hó
Település: 
Szeged
Komfortfokozat: 
Komfortos
Ingatlan típus: 
Lakás
Szobák száma: 
2
Alapterület: 
61 m2

Érdeklődés

IKV Zrt.
6722 Szeged, Dáni utca 14-16.
Telefonszám
+36-62/563-122
E-mail
szegedingatlanok@ikv.hu

Hasonló ingatlanok

43 m2

6722 Szeged, Török u. 7....

14 500 000 Ft
86 m2

6720 Szeged, Vár u. 6. 2/3...

62 264 Ft/hó
39 m2

6722 Szeged, Jósika u. 24...

13 500 000 Ft
56 m2

6720 Szeged, Takaréktár u...

40 544 Ft/hó
45 m2

6722 Szeged, Kálvária sgt...

16 000 000 Ft
42 m2

Szeged, Cserzy M. u. 3-5....

16 632 Ft/hó